check availability

Check in
Check Out
Adults
Children
about_im.jpg

Anadolu Açık Hava Müzesi Yaşayan Köy

 

Anadolu Açık Hava Müzesi ülkemizde henüz pek bilinmeyen bir müzecilik türüdür. Açık hava müzeciliğinde esas olan modernizm, kapitalizm gibi devasa güçler karşında yetim bırakılmış geleneksel yapıları ve çevresinde teşekkül eden kültürel birikimi araştırmak, sergilemek, yorumlamaktır. Bu meyanda Anadolu Açık Hava Müzesi, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini göstermek, bu geleneksel bilgiyi derinlemesine incelemek ve paylaşmak, gelecek kuşağın bu mirası tanımasına, ilham almasına olanak sağlamak üzere kurulmuştur.

Anadolu Açık Hava Müzesinde, Türkiye’nin değişik coğrafî bölgelerinden, 17. ve 20. yüzyıl arası mimarî örnekler arasından seçilen özel ve kamusal mekânlar bulunmaktadır. Bu bağlamda yerleşkesinde özel mekân olarak Anadolu’nun en kadim evi olan kerpiç ev, İç Anadolu Bölgesini temsilen 17. yüzyıl Ankara evi, Akdeniz bölgesi denilince ilk akla gelen “düğmeli ev” ve son olarak yerel söylemde “göz dolma” olarak adlandırılan Karadeniz evi yer almaktadır.

Türkiye’nin geleneksel mimarî çeşitliliğinin göstergesi olarak bu evlerin birlikteliğinden küçük bir Anadolu ortaya çıkmıştır. Küçük Anadolu’yu meydana getiren yapılar arasında geleneksel mesleklerin icra edildiği, sergilendiği bir çarşı da bulunmaktadır.


Anadolu Açık Hava Müzesi


Contact Information

conatct3.jpg

Türkiye’nin ilk uygulamalı kültür bilim müzesi Yaşayan Müze halk yaşamı ve onun ürettiklerini sergileme düşüncesiyle kültür bilimci Dr. Sema Demir tarafından kurulmuştur. Yaşayan Müze aynı zamanda küçük bir temsili de olsa açık hava müzelerinin Türkiye’de kurulan ilk örneği olarak nitelenmektedir. 23 Nisan 2007 tarihinde ziyarete açılan müze 20. yy başlarında inşa edilmiş tipik bir Osmanlı dönemi Türk evinde hizmet vermektedir..... DAHA FAZLA